Cont e-mail pentru avocati
Utilizator
Parola
 

 

 

 

Conferinţei cu tema „Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, fraude comise prin sisteme
informatice şi mijloace de plată electronice, contra siguranţei şi
integrităţii sistemelor şi datelor informatice. Aspecte teoretice şi
practice ale judecătorului de drepturi şi libertăţi. Drepturi şi obligaţii
deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor”

 

Descarcati documentul aici

 

Conferinţei cu tema "Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României"

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, în colaborare cu Baroul Sibiu, anunţă organizarea conferinţei cu tema "Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României"

Descarcati documentul aici

 

Revista Dreptul

Dragi colegi avocaţi,


Revista Dreptul şi-a lansat de curând noul site şi va invită cu multă căldură să o sprijiniţi în demersul său de a răspunde cât mai fidel aşteptărilor voastre prin completarea on-line a formularului aflat pe pagina sa de pornire http://www.revistadreptul.com/

Cu sincere urări de bine şi mulţumiri anticipate,

Redacția revistei Dreptul

 

 

CONVOCATOR

BAROUL SIBIU                                  

C O N V O C A T O R

   Consiliul Baroului Sibiu, în temeiul art.  53 (1) din Legea nr. 51/1995,  pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, convoacă Adunare Generală  pentru ziua de vineri,  28 februarie 2014, ora 12,  în  Aula  Facultăţii de Drept “Simion Barnuţiu” din Sibiu, str. Calea Dumbravii, nr.  32 – 34, cu următoarea ordine de zi:
- Prezentarea raportului de activitate pe perioada   08.03.2013 – 28.02.2014
- Prezentarea raportului comisiei de cenzori     
- Aprobarea proiectului de buget al Baroului şi descărcarea consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa.
- Alegerea delegaţilor la Congresul Avocaţilor
- Descărcarea de gestiune a Consiliului Filialei pe baza Raportului de cenzori
- Adoptarea proiectului de venituri şi cheltuieli al Filialei pe anul 2014
- Discuţii

Consiliul Baroului Sibiu,
D E C A N,
AV. Nicolae Eugen Baier

 

 

  Masuri privind plata curatorului avocat.

Descarcati fisier 1 aici
Descarcati fisier 2 aici

 

Regulamantul privind organizarea si functionarea  Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor

Descarcati documentul aici

 

D E C I Z I A  nr. 644

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMANIA
                              BAROUL  SIBIU

 
D E C I Z I A  nr. 644
din  8 noiembrie 2013

Consiliul Baroului Sibiu,
Având în vedere  că dl. MORAR ADRIAN, ns. la data de 19.09.1969, în mun. Braşov, fiul lui Vasile şi Veronica, membru al Baroului Sibiu,  nu a achitat taxele şi contribuţiile profesionale către Baroul Sibiu,  către  U.N.B.R. şi către sistemul propriu de asigurări sociale,   prevăzute de Legea nr. 51/1995 şi de Statutul profesiei de avocat, timp de mai mult de 3 luni de la scadenţa acestora;
Având în vedere că susnumitul a fost somat la adresa Cabinetului Individual din Selimbăr, D.N. 1 km 303 – 800, jud. Sibiu şi la adresa de domiciliu din  mun. Braşov, str. Pictor St. Luchian nr. 25, bl. 30, ap. 1, pentru neplata totală a taxelor şi contribuţiilor profesionale pentru perioada  decembrie 2012 – octombrie 2013, corespondenţa înapoindu-se cu menţiunea „destinatarul necunoscut la adresă”, respectiv   „destinatarul mutat de la adresă” ,  urmează a fi suspendat  din calitatea de avocat începând cu data de 1 noiembrie 2013,  până la lichidarea integrală a datoriilor;
In conformitate cu art. 28 lit.c şi art. 56 al. (2) lit. m din Legea 51/1995, cu modificările şi completările ulterioare:

                                                        D E C I D E

                        Art.1. Suspendarea calităţii de avocat  a d-lui MORAR ADRIAN, pentru neplata taxelor şi contribuţiilor profesionale către Baroul Sibiu, către  U.N.B.R. şi  către sistemul propriu de asigurări sociale,  începând cu data de 1 noiembrie 2013,  până la lichidarea integrală a datoriilor.
Cu drept de contestaţie la Consiliul UNBR în termen de 15 zile de la comunicare.
Art.2. Prezenta decizie s-a redactat în 4 exemplare şi se va comunica :
- d-lui Morar Adrian
- U.N.B.R.
- un exemplar  se   va depune la dosarul personal
- un exemplar se va depune la dosarul de decizii.

D E C A N,                                                                                                               
Av.  Nicolae-Eugen Baier                                                  

 

Congres International al Avocatilor la Cluj-Napoca !

Descarcati documentele aici si aici

 

Programa de studiu a cursului Dreptul Uniunii Europene

Descarcati documentul aici

 

HOTĂRÂREA NR. 693

HOTĂRÂREA NR. 693
28 martie 2013

   pentru modificarea şi completarea Regulamentului – cadru privind organizarea
examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional
pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA (în vederea dobândirii titlului
profesional de avocat definitiv) şi de primire în profesie a persoanelor care au absolvit
examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR
nr. 4 din 08 iulie 2011

Descarcati documentul aici

 

CONVOCATOR

Consiliul Baroului Sibiu, în temeiul art.  53 (1) din Legea nr. 51/1995,  pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru ziua de vineri,  8 martie 2013, ora 12,  în  Aula "Avram Iancu" a Universitatii Lucian Blaga Sibiu - Facultatea de Litere si Arte, situata in Sibiu, Bd. Victoriei, nr. 5-7 , cu următoarea ordine de zi:
- Prezentarea raportului de activitate pe perioada   09.03.2012 – 08. 03.2013
- Prezentarea raportului comisiei de cenzori
- Aprobarea proiectului de buget al Baroului şi descărcarea consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa.
- Alegerea delegaţilor la Congresul Avocaţilor
- Descărcarea de gestiune a Consiliului Filialei pe baza Raportului de cenzori
- Adoptarea proiectului de venituri şi cheltuieli al Filialei pe anul 2013
- Alegerea Consiliului de Administraţie al Filialei
- Discuţii

Consiliul Baroului Sibiu,
DECAN,
AV. Nicolae Eugen Baier

 

   Conferinta Nationala „Aspecte controversate în interpretarea şi aplicarea prevederilor Codului muncii şi ale Legii dialogului social. Propuneri.”

 

   Conferinta cu tema : "Cunoasterea, intelegerea si aplicarea Noului Cod de procedura civila"

 

  Scrisoarea Baroului din Paris (însoţită de traducerea în lb. română) privind organizarea în lunile octombrie şi noiembrie 2012 a unei sesiuni de practică cunoscută sub numele de "Stagiul Internaţional", destinată tinerilor avocaţi străini vorbitori de limbă franceză care doresc să descopere modul de exercitare a profesiei de avocat în Franţa.

Descarcati fisier 1 aici
Descarcati fisier 2 aici

 

  Protocolul încheiat între Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Institutul Naţional al Magistraturii având ca obiect cooperarea între cele două instituţii în vederea desfăşurării practicii avocaţiale a auditorilor de justiţie, cursanţi ai INM.

Descarcati fisier 1 aici
Descarcati fisier 2 aici

 

   Hotarare privind Fondul de Solidaritate al Avocaţilor

Descarcati fisierul aic

 

   Conferinta internationala la Sibiu

 

   Revista AVOCATUL

Vă informăm că revista AVOCATUL, publicaţie editată de Uniunea Naţională a Barourilor din România, va trata în acest an, cu precădere, subiecte legate de evoluţia cadrului legislativ privind profesia de avocat , aspecte privind aplicarea şi interpretarea legislaţiei profesiei de avocat, precum şi repere de interes din activitatea barourilor.

În acest scop, vă adresăm rugămintea ca cel mai târziu până la data de 25 mai 2012 să ne transmiteţi în format electronic, pe adresa de email a UNBR (unbr@unbr.ro), materialele pe care le consideraţi relevante a fi publicate în revistă, cu menţiunea ca în subiectul mesajului prin care transmiteţi articolul către U.N.B.R. să faceţi precizarea „pentru revista Avocatul 2012”.

Vă reamintim că în conformitate cu art. 4 alin (1) şi (2) din Hotărârea nr. 448 a Consiliului UNBR din 21 februarie 2009 pentru aplicarea Hotărârii nr. 14 a Congresului avocaţilor (2008) privind pregătirea profesională a avocaţilor şi pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale iniţiale a avocaţilor, pentru articolele publicate în revista „Avocatul” este aplicabilă procedura de recunoaştere a numărului de ore de pregătire profesională continuă.

PREŞEDINTE U. N. B. R.
av. dr. Gheorghe FLOREA

Afisat la 06.04.2012

   Componenţa  Noului Consiliu al Baroului Sibiu

UNIUNEA  NAŢIONALĂ  A  BAROURILOR  DIN  ROMÂNIA
BAROUL SIBIU
Avocatii aleşi în Adunarea Generală din data de 09.03.2012 .

Nr.crt.

Numele şi prenumele avocatului

    Funcţia

 1.  

Baier Nicolae-Eugen 

decan

 1.  

Vulcan Virgiliu-Viorel  

prodecan

 1.  

Suciu Alexandru         

consilier

 1.  

Popovici Ioan- Florin

consilier

 1.  

Scutea Nicolae

consilier

 1.  

Bradu Gheorghe

consilier

 1.  

Luncean Vasile

consilier

 1.  

Chirilă Lucian

consilier

 1.  

Muntean Codruţa-Diana

consilier

 1.  

Popescu Răzvan-Dumitru

consilier

 1.  

Târşia Dragoş

consilier

Afisat la 14.03.2012, 12.20

   Candidaturi decan si consilieri - alegeri Baroul Sibiu 2012

BAROUL SIBIU
C A N D I D A T U R I
            depuse în perioada  08 – 29 februarie 2012,  ora 14,  pentru funcţia de consilier

Nr.

crt.

Numele şi prenumele avocatului

Data înscrierii în Barou

Vechime în profesia de avocat

 1.  

Vulcan Virgiliu-Viorel

01.09.1982

29 ani

 1.  

Luncean Vasile

01.09.1982

29 ani

 1.  

Bradu Gheorghe

01.04.1984

            28 ani

 1.  

Chirilă Lucian

01.09.1982

29 ani

 1.  

Hoza Sorin-C-tin

01.02.1993

19 ani

 1.  

Popescu Răzvan

01.07.1996

15 ani

 1.  

Baier Nicolae-Eugen

01.10.1996

15 ani

 1.  

Popovici Ioan-Florin

01.10.1996

15 ani

 1.  

Suciu Alexandru

01.01.2004

8 ani

 1.  

Muntean  Codruţa-Diana

01.10.1997

14 ani

 1.  

Iordache Daniel

01.04.1996

16 ani

 1.  

Arsene Ilie-Viorel

01.01.2004

8 ani

 1.  

Vrînceanu Florin

01.10.1995

16 ani

 1.  

Muntean Ioan

15.11.2000

11 ani

 1.  

Găitan Dumitru-Ciprian

24.01.2003

9 ani

 1.  

Mărginean Daniela

01.12.1991

20 ani

 1.  

Burcea Constantin-Liviu

01.01.1999

13 ani

 1.  

Vidrighin Vasile-Ioan

01.01.1998

14 ani

 1.  

Buzilă Vasile-Ioan

01.01.1998

14 ani

 1.  

Scutea Nicolae-Cristian

01.10.1998

13 ani

 1.  

Ciulavu Ioan-Marcel

01.10.2002

9 ani

 1.  

Baciu Gheorghe-Gabriel

01.10.1996

15 ani

 1.  

Târşia Dragoş-Constantin

01.01.2003

9  ani

 1.  

Banea Ciprian-Toma

15.11.2000

11 ani

 1.  

Aron Diana

01.01.1997

15 ani

Proces - verbal

                                Azi 29.02.2012, ora 14, conf. art. 10 din Regulamentul pentru Adunarea generală de alegeri a organelor de conducere ale Baroului Sibiu,  din data de 09.03. 2012, am constatat închiderea listei de depunere a candidaturilor pentru funcţia de consilier , care cuprinde un număr de 24 avocaţi.


D E C A N,
Av. Virgiliu Viorel Vulcan

BAROUL SIBIU
C A N D I D A T U R I
depuse în perioada  08 – 29 februarie 2013, ora 14,  pentru funcţia de decan

Nr. crt.

Numele şi prenumele avocatului

Data înscrierii în Barou

Vechime în profesia de avocat

1.

Baier Nicolae-Eugen

01.10.1996

15 ani

Proces – verbal

                        Azi 29.02.2012, ora 14, conf. art. 10 din Regulamentul pentru Adunarea generală de alegeri a organelor de conducere ale Baroului Sibiu,  din data de 09. 03. 2012, am constatat închiderea listei de depunere a candidaturilor pentru funcţia de decan , care cuprinde un număr de   1 avocat.

D E C A N,
Av. Virgiliu Viorel Vulcan

Afisat la 29.02.2012, 14.20

 

    O ora exclusiv pentru avocati la Registratura Judecatoriei Sibiu

    Ca urmare a repetatelor dezbateri purtate intre Consiliul Baroului Sibiu si organele de conducere ale Tribunalului si Judecatoriei Sibiu s-a decis ca, in afara orei rezervate avocatilor la Arhiva, incepind cu 15 februarie 2012 si Registratura Judecatoriei sa includa un program de o ora EXCLUSIV pentru avocati, in fiecare zi intre orele 8:15 – 9:15 .
    De asemenea, in cadrul intrevederilor, organele de conducere ale instantelor sibiene ne-au asigurat ca, in functie de raspunsul Ministerului Justitiei vizand suplimentarea numarului de posturi din schema de personal, registratura va putea beneficia de doi functionari cu atributii specifice de primire si inregistrare a cererilor.

 

 

   Un nou program la Parchetul de pe linga Judecatoria Sibiu

    Dupa discutii purtate in toamna lui 2011 cu colegii avand activitate si in sfera dreptului penal, in noiembrie Consiliul Baroului a decis sesizarea conducerii Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu in sensul solutionarii problemelor semnalate de avocati.
    Aspectele semnalate, argumentele pentru remedierea deficientelor institutiei vizate si, pe de alta parte, „raspunsul” Parchetului de pe langa Judecatorie vor putea fi in amanunt studiate la avizierul Baroului din sediul Tribunalului.
    Singurul lucru solutionat, in parte, cel putin pentru avocatii pledanti cu cauze pe rol in prima jumatate a zilei, este programul de dupa-amiaza acceptat de conducerea parchetului, conform celor comunicate in scris si afisate la avizier.
    Pentru detalii on-line asupra acestor chestiuni vizitati din nou site-ul Baroului in 24 de ore: vor fi reproduse in facsimil atat sesizarea cat si raspunsul la aceasta.

 

 Adunare Generală 09.03.2012

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMANIA BAROUL SIBIU

C O N V O C A T O R

 

  In temeiul art. 53 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Consiliul Baroului Sibiu, convoacă Adunarea Generală pentru ziua de vineri, 09 martie 2012, ora 11, în Aula Facultăţii de Drept “Simion Barnutiu” din Sibiu, str. Calea Dumbravii, nr. 32 – 34, cu următoarea ordine de zi:

1) Prezentarea raportului de activitate pe perioada 11.03.2011 - 09.03. 2012 2) Prezentarea raportului comisiei de cenzori şi a comisiei de disciplină pe aceeaşi perioadă

2) Aprobarea proiectului de buget al baroului şi de descărcare a consiliului pentru activitatea şi gestiunea sa

3) Alegerea decanului şi a consiliului baroului pentru următorul mandat

4) Alegerea comisiei de cenzori

5) Alegerea comisiei de disciplină

6) Alegerea delegaţilor la Congresul Avocaţil

7) Desemnarea reprezentantului Baroului Sibiu în Comisia centrală de disciplină a U.N.B.R.

8) Discuţii

 

 CONFORM ART. 43 DIN L. 51/1995 ŞI 232 DIN STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT- PREZENŢA ESTE OBLIGATORIE

 Menţiune: Conf. art. 66 al. (2) din Statutul profesiei de avocat “ Au dreptul să participe la şedinţele adunării generale avocaţii care sunt înscrişi în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, şi nu se află în situaţii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exerciţiu al profesiei”

 

DECAN

AV. Virgiliu Viorel Vulcan

 

 Conferinţa intitulată "Reglementări fundamentale în cadrul noului Cod civil şi al noului Cod de procedură civilă "

   Asociaţia "Conferinţele Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti" (constituită exclusiv din cadre didactice ale acestei facultăţi) organizează în zilele de 17 si 18 februarie 2012, în Aula Magna a Palatului Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, conferinţa intitulată "Reglementări fundamentale în cadrul noului Cod civil şi al noului Cod de procedură civilă", ale cărei lucrări sunt deschise magistraţilor, avocaţilor, consilierilor juridici, notarilor publici şi tuturor celorlalte profesii juridice.
   Detalii privind modul de participare (nemijlocit sau on-line), înregistrare şi costurile aferente pot fi obtinute AICI sau pe pagina web a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti - www.drept.unibuc.ro
   Avocaţii care vor participa nemijlocit la conferinţă vor primi un atestat de participare din partea organizatorilor, în baza căruia, la cerere, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA va acorda participantilor un numar de 15 (cinsprezece) puncte de pregătire profesională.

 

 

Regulament pentru Adunarea Generală de alegeri a organelor de conducere a Baroului Sibiu 2012

UNIUNEA NAŢIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
BAROUL SIBIU

 

REGULAMENT


Pentru Adunarea Generală de alegeri a organelor de conducere a Baroului Sibiu din data de 9 martie 2012, adoptat de Consiliul Baroului Sibiu în şedinţa din 9 septembrie 2011.

 

Descarca regulamentul

 

 

 

Asigurarea pentru răspundere profesională

BAROUL SIBIU

ANUNŢ

  Conf. art. 42 din Legea nr.  51/1995, pentru  organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,  avocaţii membrii ai Baroului,  au obligatia să se asigure pentru răspundere profesională, în condiţiile stabilite prin statutul profesiei de avocat.
  Conf. art. 231 din Statutul profesiei de avocat, asigurarea pentru răspundere profesională va fi încheiată cel mai târziu până la data de 15 decembrie 2011 pentru anul viitor. Poliţa de asigurare, a cărei copie este certificată de avocat, va fi depusă la secretariatul baroului până cel târziu  28 decembrie 2011.
  Neîndeplinirea  acestei obligaţii atrage neînscrierea în Tabloul anual al avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei,  pentru anul 2012, cu consecinţele acestei măsuri.

 

 

DECAN,
AV. Virgiliu Viorel Vulcan

 

 

 

Programul de lucru la instanţele Tribunalul Sibiu şi Judecătoria Sibiu

Către,
BAROUL DE AVOCAŢI SIBIU

   Vă comunicăm pe această cale că potrivit dispoziţiilor art. 88 din Hotărârea C.S.M. nr. 387/2005, începând cu data de 05.12.2011 programul de lucru la instanţele Tribunalul Sibiu şi Judecătoria Sibiu, timp de 5 zile pe săptămână, va începe la ora 08:00 şi se va încheia la ora 16:00.
   Şedinţele de judecată la care s-a făcut procedura de citare pentru ora 08:00, pentru luna decembrie 2011, se vor desfăşura potrivit acestei ore pentru a se evita lipsa de procedură.
   Cu începere de la data de 01.01.2012 programul de lucru va începe la ora 08:00 şi se va încheia la ora 16:00, iar şedinţele de judecată vor începe de la ora 09:00.
   Şedinţele de judecată citate deja pentru luna ianuarie 2012 la secţia civilă II şi de contencios, se vor desfăşura potrivit vechiului program.
   Totodată, vă rugăm să comunicaţi personalului din subordine că în incinta Tribunalului şi a Judecătoriei Sibiu, FUMATUL ESTE STRICT INTERZIS !

Preşedinte,
Judecător dr. MARCEL IOAN RUSU

 

COMUNICATprivind organizarea unor seminarii regionale în cadrul proiectului „Justiţie în interesul copilului”

Uniunea Naţională a Barourilor din România

COMUNICAT
privind organizarea unor seminarii regionale în cadrul proiectului
„Justiţie în interesul copilului”
În perioada 15 septembrie – 27 octombrie 2011, Fundaţia Scheherazade în parteneriat cu Ministerul Justiţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Public, Institutul Naţional al Magistraturii şi Uniunea Naţionala a Barourilor din România organizează un număr de şase seminarii regionale în cadrul proiectului „Justiţie în interesul copilului”, proiect finanţat de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti, potrivit următorului calendar:
Constanta – 15 septembrie 2011
Timişoara – 22 septembrie 2011
Sibiu – 29 septembrie 2011
Cluj – 6 octombrie 2011
Craiova – 13 octombrie 2011
Iaşi – 27 octombrie 2011
Scopul acestor seminarii este acela de a aborda, într-o manieră interactivă, teme actuale şi de larg interes pentru specialiştii din domeniu si de a facilita schimbul de experienţă între aceştia. În cadrul seminariilor vor fi analizate, atât prin prisma legislaţiei actuale, cât şi din perspectiva noilor coduri, teme precum: protecţia copilului împotriva violenţei şi a oricăror forme de traficare, relaţiile copilului cu familia, aspecte legate de procesul de adopţie, modalităţile de sancţionare ale minorilor aflaţi în conflict cu legea penală, precum şi alte teme de actualitate.
Prelegerile vor fi susţinute de experţi în domeniu, inclusiv de lectori din cadrul Institutului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor.
Pentru participarea la seminarii se acordă un număr de 7 puncte în cadrul programului de pregătire profesională continuă a avocaţilor.
Seminarul din data de 15 septembrie 2011, de la Constanţa, va avea loc în cadrul Universităţii Maritime din str. Mircea cel Bătrân nr.104, et. 1, în Aula „Gavrilă Rican” şi în sala E 111.
Detalii privind locul organizării celorlalte seminarii va fi anunţat ulterior.

Nu se percepe taxă de participare la seminarii.

Seminariile vor începe la ora 9.00 şi se vor încheia la ora 18.00, cu o pauză de masă şi două pauze de cafea. Masa de prânz şi cafeaua pentru participanţi sunt oferite de organizatori. 

Participarea la seminarii trebuie confirmată de cei interesaţi prin email, în atenţia dnei. Davina Bistrian (davina_bistrian@yahoo.com), cu cel puţin o săptămână înaintea datei seminarului.

PREŞEDINTE,

Av. dr. Gheorghe Florea

Programul celui de-al treilea seminar regional
organizat de catre Fundatia Scheherazade

 

U.N.B.R. solicita articole pentru revista "Avocatul"

U.N.B.R.
23 februarie 2011

Către TOATE BAROURILE

În atenţia Doamnei / Domnului Decan,

Stimată Doamnă Decan,

Stimate Domnule Decan,

Vă informăm că revista AVOCATUL, publicaţie editată de Uniunea Naţională a Barourilor din România, va trata în acest an, cu precădere, subiecte legate de evoluţia cadrului legislativ privind profesia de avocat în lumina modificărilor survenite prin adoptarea Legii nr. 270/2010 şi emiterea OUG nr. 10/2011, aspecte privind aplicarea şi interpretarea legislaţiei profesiei de avocat, precum şi  repere de interes din activitatea barourilor.

În acest scop, vă adresăm rugămintea ca cel mai târziu până la data de 13 mai 2011 să ne transmiteţi în format electronic, pe adresa de email a UNBR (unbr@unbr.ro), materialele pe care le consideraţi relevante a fi publicate în revistă, cu menţiunea ca în subiectul mesajului prin care transmiteţi articolul către U.N.B.R. să faceţi precizarea „pentru revista Avocatul 2011”.

Vă reamintim că în conformitate cu art. 4 alin (1) şi (2) din Hotărârea nr. 448 a Consiliului UNBR din 21 februarie 2009 pentru aplicarea Hotărârii nr. 14 a Congresului avocaţilor (2008) privind pregătirea profesională a avocaţilor şi pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale iniţiale a avocaţilor, pentru articolele publicate în revista „Avocatul”  este  aplicabilă  procedura de recunoaştere a numărului de ore de pregătire profesională continuă. 

PREŞEDINTE  U. N. B. R.
av. dr. Gheorghe FLOREA

 

 

 

REGISTRUL de ASISTENŢĂ JURIDICĂ
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMANIA
BAROUL SIBIU
REGISTRUL NATIONAL DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ
si
REGISTRUL de ASISTENŢĂ JURIDICĂ

actualizat la 15.02.2011

Descarca in format PDF

 

ANUNT

BAROUL SIBIU

    A  N  U  N  Ţ

      Consiliul Baroului Sibiu, în temeiul art.  53 (1) din Legea nr. 51/1995,  pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru ziua de vineri,  11 martie 2011, ora 12,  în sala Aula Magna a  Facultăţii de Drept “Simion Barnuţiu” din Sibiu, str. Calea Dumbravii, nr.  32 – 34, cu următoarea ordine de zi:
      - Prezentarea raportului de activitate pe perioada   5.03.2010 – 11.03.2011
      - Prezentarea raportului comisiei de cenzori
      - Alegerea delegaţilor la Congresul Avocaţilor
      - Discuţii

                                          D e c a n,
Av. Virgiliu Viorel Vulcan

 

 

 

ANUNT

BAROUL SIBIU

A  N  U  N  Ţ

      Consiliul Baroului Sibiu, organizează masă festivă cu prilejul „ Zilei Femeii „  în data de vineri 11 martie 2011, ora 13,  la restaurantul Silva.


             
                                                                 D e c a n,
Av. Virgiliu Viorel Vulcan

 

 

ANUNT

A N U N Ţ

În perspectiva modificărilor legislaţiei aplicabile accesului în profesia de avocat şi formării profesionale iniţiale a avocatului în perioada de stagiu;
În condiţiile în care descentralizarea activităţii Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA –, prin înfiinţarea de Centre Teritoriale în raport de hotărârile adoptate de barourile interesate, a fost definitivată;
Având în vedere proiectele de conlucrare în formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă în care este implicat INPPA;
INPPA organizează

CONCURS PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE LECTOR AL I.N.P.P.A.

I. Condiţii pentru dobândirea calităţii de lector al INPPA:
1). Lectorii titulari de disciplină (formatorii titulari de curs) vor fi selectaţi din rândul avocaţilor definitivi care se bucură de o reputaţie profesională neştirbită şi care se regăsesc în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
a). au o experienţă în profesia de avocat de minim 8 ani;
b). deţin titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe juridice sau sunt doctoranzi;

2). Lectorii conducători de ateliere (formator pentru activitatea de seminar) vor fi selectaţi din rândul avocaţilor definitivi care se bucură de o reputaţie profesională neştirbită şi care se regăsesc în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
a). au o experienţă în profesia de avocat de minim 5 ani;
b). au urmat cursuri de aprofundare a studiilor universitare;

II. Dosarul candidatului
Selectarea lectorilor se realizează pe baza unui concurs de oferte organizat de I.N.P.P.A. prin raportare la programul disciplinei şi al activităţii în cadrul atelierelor (dupa modelul orientativ al planului de învăţământ aplicat în anul 2010, care poate fi consultat la sediul INPPA sau la adresa www.inppa.ro).
În acest scop, candidaţii vor depune la secretariatul INPPA din Bucureşti, Calea Văcăreşti nr. 185, sector 4, tel/fax: 021/3301296, 021/3301297, email: office@inppa.ro (persoane de contact: Tatiana Frâncu şi Ioana Ganciu) în perioada 22 decembrie 2010 – 26 ianuarie 2011 (exceptând perioada de vacanţă 23 decembrie - 4 ianuarie), un dosar ce trebuie să cuprindă:
1). Un curriculum vitae profesional;
2). O scrisoare de intenţie ce va conţine inclusiv referiri la:
a). opţiunea candidatului prin raportare la modalităţile de exercitare a calităţii de lector I.N.P.P.A. menţionate la pct. I;
b). opţiunea candidatului prin raportare la materiile obligatorii şi opţionale stabilite prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 295/05.12.2007;
c). un plan curricular pe care candidatul şi-l propune să-l realizeze, conform tematicii, pe parcursul unui an de pregătire în cadrul I.N.P.P.A.; candidatul va prezenta desfăşurarea concretă a activităţii (inclusiv metodele şi tehnicile de lucru) organizate pe 3 module de pregătire a câte 5 săptămâni fiecare, cu estimarea timpului preconizat a fi alocat cursurilor/atelierelor aferente disciplinei pentru care a optat, în cadrul fiecărui modul, inclusiv in format electronic.
Au prioritate avocaţii – cadre universitare, avocaţii – foşti absolvenţi ai INPPA şi avocaţii care fac dovada că au urmat cursuri de formare profesională în domeniul psiho-pedagogic.
În mod excepţional pot fi selectaţi ca lectori ai INPPA jurişti care se bucură de reputaţie în domenii de specialitate din materiile incluse în planul de învăţământ menţionat la pct. II din prezentul anunţ. 

 

ANUNT

UNIUNEA NAŢIONALĂ  A BAROURILOR  DIN  ROMĂNIA
BAROUL   SIBIU

ÎN ATENŢIA  AVOCAŢILOR DIN BAROUL  SIBIU


     Potrivit Hotărârii Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, nr. 725/2010,  începând cu data de 01.01.2011, toate formele de exercitare a profesiei de avocat au obligaţia utilizării formularelor   ”contract de  asistenţă juridică” şi   “împuternicire avocaţială”  tipărite cu elemente grafice obligatorii ( sigla UNBR şi sigla Baroului Sibiu) numerotate cu o serie formată din şase cifre.
     În acest sens , Consiliul Baroului , în urma mai multor oferte, a  optat pentru  firma SC” INTELTIPO” SRL  din SIBIU ,  str. DORULUI NR. 20, ( zona Hipodrom, în curtea comună cu  Registrul Comerţului)  telefon  0269- 213883.   De la această societate comercială   puteţi achiziţiona formularele editate şi înseriate  conform hotărării de mai sus,  la urmatoarele preţuri:

 • - 12 lei/bloc - pentru “Imputernicire avocaţială”  (50 set/bloc , autocopiativă);
 • - 10  lei/bloc   -    pentru “Contract de asisitenţă juridică”    ( 50 set/bloc, autocopiativa ). 

     Dispoziţiile acestei hotărâri vor fi aduse la cunostinţa tuturor instanţelor, parchetelor, organelor de poliţie şi autorităţilor administrative de pe raza teritorială de competenţă a Baroului Sibiu, în vederea respectării aplicării ei.
Conform art.3 din Hotărârea nr. 725 /2010  nerespectarea prevederilor acesteia  constituie abatere disciplinară .
                                                   

                                                                  CONSILIUL   BAROULUI   SIBIU

 

 

ANUNT

BAROUL SIBIU

C O N V O C A T O R

           Consiliul Baroului Sibiu, în baza art. 51 (1) din Legea nr. 51/1995,  pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată,   convoacă Adunarea Generală Ordinară a Baroului Sibiu, în ziua de vineri,  5 martie 2010, ora 11, in sala Aula Magna a Facultatii de Drept "Simion Barnutiu" cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de activitate pentru anul 2009
2. Raportul cenzorilor
3. Alegerea delegaţilor  Baroului la Congresul Avocaţilor

                                                             D  E  C  A  N,
                                                  AV. Virgiliu Viorel Vulcan

 

 

ANUNT

BAROUL SIBIU

A  N  U  N  Ţ

      Consiliul Baroului Sibiu, organizează masă festivă cu prilejul „ Zilei Femeii „  în data de vineri 5 martie 2010, ora 13,  la restaurantul Silva.
             
                                                              D  E  C  A  N,
                                                  AV. Virgiliu Viorel Vulcan

 

OFERTA VODAFONE PENTRU BAROUL SIBIU

 

Business Talk Package

Included minutes

Standard mo fee

Promo company mo fee

User mo fee

Group tariff

Unique tariff

Business Talk 125

125

€ 17

€ 8

€ 2

0

0.075

Business Talk 175

175

€ 20

€ 10

€ 2

0

0.075

Business Talk 300

300

€ 33

€ 14

€ 2

0

0.075

Business Talk 500

500

€ 50

€ 20

€ 2

0

0.075

Business Talk 1000

1,000

€ 95

€ 35

€ 2

0

0.075

Business Talk 1500

1,500

€ 135

€ 50

€ 2

0

0.065

Business Talk 2000

2,000

€ 174

€ 56

€ 2

0

0.065

Business Talk 3000

3,000

€ 228

€ 84

€ 2

0

0.065

Business Talk 5000

5,000

€ 340

€ 138

€ 2

0

0.065

Business Talk 8000

8,000

€ 528

€ 214

€ 2

0

0.055

Business Talk 10000

10,000

€ 650

€ 266

€ 2

0

0.055

Business Talk 15000

15,000

€ 900

€ 342

€ 2

0

0.055

Business Talk 20000

20,000

€ 1,140

€ 444

€ 2

0

0.055

Business Talk 25000

25,000

€ 1,400

€ 540

€ 2

0

0.055

Business Talk 30000

30,000

€ 1,620

€ 630

€ 2

0

0.055

persoana de contact ILEANA BĂLUŢ,  tel. 0721026201

 

ANUNT

 BAROUL SIBIU

                         A  N  U  N  Ţ

         Avocaţii stagiari sunt convocaţi pentru conferinţa de stagiu care va avea loc în data de marţi, 19 ianuarie 2010, ora 16, în AULA  Facultăţii "Simion Bărnuţiu"  Sibiu, cu următoarea temă:

                   " Raporturile patrimoniale dintre soţi în reglementarea codului familiei comparativ cu noul cod civil " .

                                 Coordonator de stagiu,
prof. dr. av. Bacaciu Alexandru

 Stimaţi colegi,

    Întrucât, în temeiul Deciziei 58/2009 a Comisiei Permanente a U.N.B.R., Consiliul Baroului are obligaţia verificării şi completării dosarelor de evidenţă profesională ale avocaţilor, vă rugăm ca, DE URGENŢĂ, să depuneţi la sediul Baroului Sibiu, două încrisuri, respectiv:

1. copie legalizată de pe diploma de licenţă

2. copie legalizata de pe foaia matricolă, eliberată de facultatea de drept absolvită de avocat

     Pentru că într-un termen foarte scurt trebuie verificate peste 450 de dosare vă rugăm a vă prezenta la sediul Baroului în cel mai scurt timp posibil pentru depunerea înscrisurilor solicitate.

 

 

Noul Regulament de asistenta judiciara

 

REGULAMENTUL  PENTRU ORGANIZAREA
SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ (în continuare, SAJ) 
ALE BAROULUI  SIBIU

 

 

 

A. PRINCIPIILE ASISTENŢEI JUDICIARE

Art. 1

(1) Asistenţa judiciară şi/sau extrajudiciară este asigurată de avocaţii care formulează opţiuni în acest sens şi/sau, atunci când numărul acestora este insuficient, prin avocaţii desemnaţi în acest sens de consiliul baroului şi înscrişi în Registrul de asistenţă judiciară al fiecărui barou.
(2) La nivelul U.N.B.R. se organizează Registrul naţional de asistenţă judiciară pe baza registrelor întocmite de barouri.
(3) Asistenţa judiciară şi/sau extrajudiciară este coordonată de Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare, organ cu activitate permanentă, condus de un vicepreşedinte al U.N.B.R.

Art. 2

(1) Acordarea asistenţei judiciare în cazurile prevăzute de lege se face numai ca urmare a unei comunicări scrise din partea instanţei, a organului de urmărire penală, de cercetare penală sau a organului administraţiei publice locale, adresată baroului şi soluţionată de SAJ, pe baza desemnării  avocatului în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare lege), de Statul profesiei de avocat şi de prezentul Regulament.
(2) Acordarea asistenţei judiciare se realizează exclusiv pe baza delegaţiei  de avocat eliberată de SAJ.
(3) Acordarea asistenţei judiciare se realizează exclusiv de avocaţii care au formulat opţiuni scrise în acest sens. Opţiunile trebuie să fie globale, cuprinzând totalitatea cauzelor, indiferent de natura acestora.

Descarca intreg documentul in format PDFConvocare - 06.03.2009
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL SIBIU

C O N V O C A T O R

In temeiul art.  51 din Legea nr. 51/1995,  pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Consiliul Baroului Sibiu convoacă Adunarea Generală Ordinară,  pentru ziua de vineri,  6. 03. 2009, ora 11,  în Aula Facultăţii de Drept “Simion Barnuţiu” din Sibiu, str. Calea Dumbravii, nr.  32 – 34, cu următoarea ordine de zi:

 1.  Prezentarea raportului de activitate pe perioada   18.04. 2008 – 6.03.2009;
 2.  Prezentarea raportului comisiei de cenzori şi a comisiei de disciplină pe aceeaşi perioadă;
 3.  Alegerea delegaţilor la Congresul Avocaţilor;
 4. Discuţii.   
                              D E C A N,

Av. Virgiliu Viorel Vulcan

Descarca in format PDF

 

 

 

 

 

Click pentru a vedea cuprinsul revistei

Cautare
baroulsibiu.ro © 2008 | Privacy Policy | Terms Of Use ...