Publicam Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 156/03.09.2020 privind stabilirea conditiilor si cuantumului restituirii sumelor achitate cu titlu de taxa de examen de catre candidatii la examenul de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (in vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2020 -

Descarcati Decizia nr.156/03.09.2020 aici  image

Descarcati Decizia nr.156/03.09.2020 aici  image


adaugat la 09.09.2020

 


 

Publicam Decizia nr.7 din 26 august 2020 privind validarea dosarelor depuse electronic si tabelele privind rezultatul verificarii conditiilor de inscriere la examene.

image image

Descarcati Decizia nr.7 din 26.08.2020 aici  image


adaugat la 28.08.2020

 


 

Publicam Hotararea nr. 78 din 17-18.07.2020 pentru completarea unor dispozitii ale Hotararii nr. 135/12.06.2020 a Comisiei Permanente a U.N.B.R

image

Descarcati Hotararea nr. 78 din 17-18.07.2020 aici  image

Descarcati Hotararea nr. 78 din 17-18.07.2020 aici  image


adaugat la 23.07.2020

 


 

Publicam Decizia nr. 135/12.06.2020 privind organizarea examenului de primire in profesie - sesiunea septembrie 2020 -

Descarcati Decizia nr. 135/12.06.2020 aici  image

Descarcati Decizia nr. 135/12.06.2020 aici  image


adaugat la 23.07.2020

 


 

Examen de primire in profesia de avocat – 20 septembrie 2020

COMUNICATUniunea Nationala a Barourilor din Romania anunta organizarea examenului de primire in profesia de avocat pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2020.

Data desfasurarii examenului este 20 septembrie 2020 pentru toti candidatii.

Examenul se va desfasura prin sustinerea unui test grila ce cuprinde 100 de intrebari din toate materiile de examen. Vor fi declarati admisi candidatii care vor obtine cel putin 10 puncte la fiecare disciplina in parte si un punctaj total de cel putin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt: organizarea si exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se sustine in cadrul INPPA si se desfasoara in mod unitar, la Bucuresti. (Nota: 1. In cazul in care, in virtutea unor dispozitii normative impuse de protectia sanatatii populatiei, organizarea in sistem fizic a examenului nu va fi posibila, examenul nu se va mai desfasura, urmand a fi reprogramat pentru o data ulterioara. 2. In cazul in care, in virtutea dispozitiilor mentionate la pct. 1, deplasarea la Bucuresti, in vederea sustinerii examenului, a unor candidati provenind din anumite judete nu va fi permisa, se vor depune eforturi in vederea organizarii, in judetele respective, la aceeasi data, cu respectarea prevederilor Art.1 alin. (1), a examenului pentru candidatii domiciliati in acele judete. In cazul in care organizarea examenului, in aceste conditii, nu va fi posibila, se aplica prevederile pct. 1.)
Tematica de examen este cea stabilita prin Dec. 135 din 12.06.2020 a Comisiei Permanente a UNBR. (Nota: Intrebarile din chestionarul de examen vor avea unul sau doua raspunsuri corecte).

Inscrierea la examen se va desfasura astfel:
– Cererile de inscriere se depun in intervalul 27 iulie 2020 – 21 august 2020 la secretariatul Baroului Sibiu, din mun. Sibiu str. Rennes nr. 4, intre orele 9-15, cu precizarea ca in ultima zi de inscrieri 21 august 2020, programul va fi pana la ora 16.
– Cererile vor fi insotite de actele mentionate in Regulamentul de examen conf. prevazut prin Hotararea nr. 57 din 27.03.2020 a Consiliului UNBR.
– In perioada 22 august – 10 septembrie 2020, Consiliul Baroului va verifica dosarele de inscriere la examen iar rezultatul verificarilor se afiseaza conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1200 lei si se va achita in contul INPPA din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la BCR Sucursala Unirea Bucuresti cu mentiunea„Taxa examen primire in profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2020”, respectiv „Taxa examen primire in profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2020”.

Acte necesare pentru inscriere, conform Regulamentului de examen:
UN DOSAR PLIC, contine:
– cerere de inscriere la examen (cerere tip Anexa nr. 1 sau 2 din Regulamentul de examen );
a) certificatul de nastere, in copie certificata pentru conformitate;
b) actul de identitate, in copie ;
c) diploma de licenta in copie legalizata;. in cazul in care diploma de licenta s-a obtinut dupa anul 1995, se va depune si copia legalizata a foii matricole eliberata de facultatea absolvita;
d) dovada de plata a taxei de inscriere la examen, in original;
e) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii, in original;
f) certificat privind starea de sanatate a candidatului incluzand si o evaluare psihiatrica, in original;
g) certificat eliberat de baroul competent in care solicitantul a mai fost inscris in profesie, care sa ateste cauzele incetarii calitatii de avocat ori, daca este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire in profesie.

AL DOILEA DOSAR PLIC contine:
– cerere de inscriere la examen (cerere tip Anexa nr. 1 sau 2 din Regulamentul de examen )
– copii simple dupa fiecare document din primul dosar, semnate de conformitate cu originalul

Mentiune: Certificatul privind starea de sanatate a candidatului va cuprinde adeverinta eliberata de medicul de familie privind starea fizica si o evaluare psihiatrica eliberata de Cabinetul de Psihiatrie dr. Voulgaropoulos Agata, din Sibiu, Calea Dumbravii, nr. 17, sc. L, ap. 142, cu program de luni – vineri, orele 17 - 19, tel. 0749318647, entitate desemnata de Consiliul Baroului Sibiu.

Relatii suplimentare la secretariatul Baroului Sibiu: telefon nr. 0269/ 211 669

 

Descarcati fisierul aici  image


adaugat la 18.06.2020

 
 

Publicam DECIZIA Nr. 135/12.06.2020 privind organizarea examenului de primire in profesie - sesiunea septembrie 2020

Descarcati DECIZIA Nr. 135/12.06.2020 aici  image


adaugat la 18.06.2020

 


 

Publicam HOTARAREA nr. 57/27.03.2020 privind Regulamentul de examen si organizarea examenului de primire in profesie, sesiunea septembrie 2020.

Descarcati HOTARAREA nr. 57/27.03.2020 aici  image


adaugat la 18.06.2020

 


 

ANUNT - U.N.B.R. – Consiliul Baroului Sibiu anunta desfasurarea examenului de primire in profesie pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice, in data de 30 august 2019, in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – cu sediul in Bucuresti, str. Vulturilor, nr. 23, sector 3.

Candidatii care intentioneaza sa-si desfasoare activitatea dupa primirea in profesie in Baroul Sibiu, vor depune cererile de inscriere insotite de actele prevazute de Regulamentul-cadru la art. 7 al. (8) in perioada 08 iulie 2019 – 02 august 2019 intre orele 9.00 - 14.00 , la secretariatul Baroului Sibiu, situat in mun. Sibiu, str. Rennes, nr. 4.

Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, Regulamentul-cadru privind organizarea examenului si tematica pentru examen sunt cele aprobate prin hotararile nr. 462, 463, 464 din 05.06.2019 ale Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, publicate pe pagina de web a U.N.B.R. “www.unbr.ro” si a Baroului Sibiu “www.baroulsibiu.ro”.

Taxa de examen este de 1000 lei si se va achita in contul I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea Bucuresti cu mentiunea „Taxa examen primire in profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2019”, respectiv „Taxa examen primire in profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2019”.

Mentiune:
Certificatul privind starea de sanatate a candidatului va cuprinde adeverinta eliberata de medicul de familie privind starea fizica si o evaluare psihiatrica eliberata de

Cabinetul de Psihiatrie dr. Voulgaropoulos Agata,
din Sibiu, Calea Dumbravii, nr. 17, sc. L, ap. 142,
cu program de luni – vineri, orele 17 - 19,
Tel. 0749318647, entitate desemnata de Consiliul Baroului Sibiu.

Relatii suplimentare la secretariatul Baroului Sibiu: Telefon nr. 0269/ 211 669

 

Descarcati fisierul aici

 
 

Publicam Hotararea nr. 464/05.06.2019 a Consiliului UNBR privind unele masuri pentru repartizarea sumelor incasate cu titlu de „taxa de examen” la examenul de primire in profesia de avocat – sesiunea august 2019

Descarcati Hotararea nr. 464 aici  image

Descarcati Hotararea nr. 464 aici  image


adaugat la 21.06.2019

 


 

Publicam Hotararea nr. 463/05.06.2019 a Consiliului UNBR privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat – sesiunea august 2019, impreuna cu tematica de examen

Descarcati Hotararea nr. 463 aici  image

Descarcati Hotararea nr. 463 aici  image


adaugat la 21.06.2019

 


 

Publicam Hotararea nr. 462/ 05.06.2019 a Consiliului UNBR pentru republicarea in forma consolidata a Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice

Descarcati Hotararea nr. 462 aici  image

Descarcati Hotararea nr. 462 aici  image


adaugat la 21.06.2019

 


 

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania anunta organizarea examenului de primire in profesia de avocat (pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea august 2019.

Examenul se sustine in cadrul I.N.P.P.A. si se desfasoara in mod unitar, la Bucuresti. Tematica de examen este cea stabilita prin Hotararea nr. 463 din 05.06.2019, publicata pe site-ul U.N.B.R.

Data desfasurarii examenului este 30.08.2019 pentru toti candidatii. Examenul se va desfasura la Bucuresti, prin sustinerea unui test grila ce cuprinde 100 de intrebari din toate materiile de examen. Vor fi declarati admisi candidatii care vor obtine cel putin 10 puncte la fiecare disciplina in parte si un punctaj total de cel putin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea si exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Inscrierea la examen se va desfasura astfel: – Cererile de inscriere se depun in intervalul 08 iulie 2019 (ora 8.00) – 02 august 2019 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in cazul in care va fi declarat admis. – Cererile vor fi insotite de actele prevazute in Regulamentul de examen. – In perioada 02 august 2019 – 09 august 2019 barourile vor verifica dosarele de inscriere la examen iar rezultatul verificarilor se afiseaza conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1000 lei si se va achita in contul I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea Bucuresti cu mentiunea „Taxa examen primire in profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2019”, respectiv „Taxa examen primire in profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2019”.


Pentru sesiunea august 2019, Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania din data de 05 iunie 2019 a decis ca fiecare intrebare va avea trei variante de raspuns cu o singura varianta corecta.


adaugat la 21.06.2019

 


 

In atentia membrilor Baroului Sibiu

Publicam Decizia nr. 2 din 04 februarie 2019 privind verificarea indeplinirii conditiilor de primire in profesia de avocat, in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea martie 2019 si validarea dosarelor de inscriere.

Descarcati Decizia nr. 2/04.02.2019 aici   image

Descarcati TABEL 1 - tabel avocati stagiari aici   image

Descarcati TABEL 2 - alte profesii juridice aici   image

 

 

 

ANUNT
In atentia candidatilor la examenul de primire in profesia de avocat din data de 31 august 2018:A. Instructiuni si reguli

Examenul incepe la ora 9.00 a zilei de 31.08.2018;
– Candidatii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 07.45 cu actul de identitate;
– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinta provizorie de identitate (in caz de pierdere a cartii/buletinului de identitate), pasaportul sau permisul de conducere, prezentate in original si aflate in termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate in considerare;
– Candidatilor le este interzis accesul in sala de examen cu genti, posete, tiparituri, telefoane mobile si orice fel de alte aparate electronice;
Este strict interzis accesul in cladire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).


B. Instructiunile si regulile de mai sus se completeaza cu prevederile Regulamentului de examen, astfel cum acestea sunt prevazute in Hotararea nr. 367 din 22.06.2018 a Consiliului U.N.B.R.

Descarcati Hotararea 367 aici  imagePublicam repartizarea pe imobile si sali a candidatilor la examenul de primire in profesia de avocat, sesiunea august 2018, care se va desfasura in ziua de 31 august 2018

Repartizarea pe imobile si sali a candidatilor (identificati nominal sau prin cod numeric, in functie de optiuni) la examenul pentru dobandirea calitatii de avocat STAGIAR

Repartizarea pe imobile si sali a candidatilor (identificati nominal sau prin cod numeric, in functie de optiuni) la examenul pentru dobandirea calitatii de avocat DEFINITIV

 

 

U.N.B.R. – Consiliul Baroului Sibiu, anunta desfasurarea examenului de primire in profesie pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice, in data de 31 august 2018, in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – cu sediul in Bucuresti, str. Vulturilor, nr. 23, sector 3.

Candidatii care intentioneaza sa-si desfasoare activitatea, dupa primirea in profesie in Baroul Sibiu, vor depune cererile de inscriere insotite de actele prevazute de Regulamentul-cadru la art. 7 al. (8) in perioada 9 iulie 2018 – 3 august 2018 intre orele 8 – 16, la secretariatul Baroului Sibiu, situat in mun. Sibiu, str. Rennes, nr. 4.

Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, Regulamentul-cadru privind organizarea examenului si tematica pentru examen sunt cele aprobate prin hotararile nr. 367, 368, 369 din 22.06.2018 ale Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, publicate pe pagina de web a U.N.B.R. www.unbr.ro si a Baroului Sibiu www.baroulsibiu.ro.

Taxa de examen este de 1000 lei si se va achita in contul I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea Bucuresti cu mentiunea „Taxa examen primire in profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2018”, respectiv „Taxa examen primire in profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2018”.

Mentiune:
Certificatul privind starea de sanatate a candidatului va cuprinde adeverinta eliberata de medicul de familie privind starea fizica si o evaluare psihiatrica eliberata de

Cabinetul de Psihiatrie dr. Voulgaropoulos Agata,
din Sibiu, Calea Dumbravii, nr. 17, sc. L, ap. 142,
cu program de luni – vineri, orele 17 - 19,
Tel. 0749318647, entitate desemnata de Consiliul Baroului Sibiu.

Relatii suplimentare la secretariatul Baroului Sibiu: Telefon nr. 0269/ 211 669

 

Descarcati fisierul aici

 

Hotararea nr. 367 Regulament examen 2018
nr. 368 Organizare examen 2018
nr. 369 Repartizare taxe examen 2018


 

Hotararea nr. 19 din 04 august 2017

 

Descarcati fisierul aici


 

Tabelul privind rezultatul verificarii conditiilor de inscriere la examenul de primire in profesia de avocat exclusiv pentru dobandirea calitatii de avocat DEFINITIV si STAGIAR - sesiunea septembrie 2017

 

Descarcati tabelul 1 si 2 aici


 

ANUNT - U.N.B.R. – Consiliul Baroului Sibiu anunta desfasurarea examenului de primire in profesie pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice, in data de 1 septembrie 2017, in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – cu sediul in Bucuresti, str. Vulturilor, nr. 23, sector 3.

Candidatii care intentioneaza sa-si desfasoare activitatea dupa primirea in profesie in Baroul Sibiu, vor depune cererile de inscriere insotite de actele prevazute de Regulamentul-cadru la art. 7 al. (8) in perioada 03 iulie – 31 iulie 2017 intre orele 8 – 16, la secretariatul Baroului Sibiu, situat in mun. Sibiu, str. Rennes, nr. 4.

Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, Regulamentul-cadru privind organizarea examenului si tematica pentru examen sunt cele aprobate prin Hotararile nr. 242, 243, 244 din 17.06.2017 ale Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, publicate pe pagina de web a U.N.B.R. www.unbr.ro si a Baroului Sibiu www.baroulsibiu.ro

Mentiune:
Certificatul privind starea de sanatate a candidatului va cuprinde adeverinta eliberata de medicul de familie privind starea fizica si o evaluare psihiatrica eliberata de

Cabinetul de Psihiatrie dr. Voulgaropoulos Agata,
din Sibiu, Calea Dumbravii, nr. 17, sc. L, ap. 142,
cu program de luni – vineri, orele 17 - 19,
Tel. 0749318647, entitate desemnata de Consiliul Baroului Sibiu.

Relatii suplimentare la secretariatul Baroului Sibiu: Telefon nr. 0269/ 211 669

 

Descarcati fisierul aici

 

Hotararea nr. 242 Regulament examen 2017
nr. 243 Organizare examen 2017
nr. 244 Repartizare taxe examen 2017


 

Tabelul privind rezultatul verificarii conditiilor de inscriere la examenul de primire in profesia de avocat exclusiv pentru dobandirea calitatii de avocat STAGIAR - sesiunea septembrie 2016

 

Descarcati fisierul aici


 

Tabelul privind rezultatul verificarii conditiilor de inscriere la examenul de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice - sesiunea septembrie 2016

 

Descarcati fisierul aici


 
  ANUNT - Uniunea Nationala a Barourilor din Romania anunta organizarea examenului de primire in profesia de avocat (pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016.

Data inceperii desfasurarii examenului este 12 septembrie 2016, pentru toti candidatii, data care a fost anuntata prin publicarea Hotararii nr. 30 a Consiliului U.N.B.R. din data de 12 decembrie 2015.

Examenul are caracter preponderent teoretic sau preponderent practic - aplicativ, distinct, in functie de vocatia candidatilor de a dobandi titlul profesional de avocat stagiar sau titlul profesional definitiv.

Examenul se va desfasura prin sustinerea unui test grila ce cuprinde 100 de intrebari din toate materiile de examen. Vor fi declarati admisi candidatii care vor obtine cel putin 10 puncte la fiecare disciplina in parte si un punctaj total de cel putin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt:
- organizarea si exercitarea profesiei de avocat;
- drept civil;
- drept procesual civil;
- drept penal;
- drept procesual penal.


Examenul pentru primirea in profesia de avocat se sustine in cadrul I.N.P.P.A. si se desfasoara in mod unitar, in centrele teritoriale ale acestuia, avand la baza o metodologie elaborata si aprobata de Consiliul U.N.B.R..

Tematica de examen este cea stabilita prin Hotararea nr. 98 din 04.06.2016 pentru republicarea in forma consolidata a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, publicata pe site-ul U.N.B.R. (www.unbr.ro)

Arondarea candidatilor pentru sustinerea examenului este cea stabilita prin Hotararea nr. 97 din 04.06.2016 privind organizarea examenului de primire in profesie - sesiunea septembrie 2016 si se va face in raport de baroul la care s-a depus cererea de inscriere la examen si la care, in caz de primire in profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat sa se inscrie, fara a se putea inscrie in alt barou, astfel:
- I.N.P.P.A. central (Bucuresti): Barourile Bucuresti, Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Constanta, Tulcea si Dambovita;
- Centrul teritorial Brasov: Barourile Brasov, Buzau, Covasna, Harghita, Mures, Prahova si Sibiu;
- Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj si Maramures;
- Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Arges, Teleorman si Valcea;
- Centrul teritorial Iasi: Barourile Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui;
- Centrul teritorial Galati: Barourile Galati, Braila si Vrancea;
- Centrul teritorial Timisoara: Barourile Arad, Bihor, Caras-Severin, Hunedoara, Satu-Mare si Timis.

Inscrierea la examenul de primire in profesie pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice se va desfasura astfel:

- Cererile de inscriere a candidatilor la examen, se depun in intervalul 19 iulie 2016 - 17 august 2016 la secretariatul baroului la care candidatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in cazul in care va fi declarat admis.

- Cererile vor fi insotite de actele prevazute in Regulamentul de examen.

- In perioada 18 - 20 august 2016 barourile vor verifica dosarele de inscriere la examen iar rezultatul verificarilor se afiseaza conform prevederilor Regulamentului de examen.

- In perioada 22 - 24 august 2016 se vor solutiona contestatiile formulate de candidatii carora li s-a respins inscrierea la examen.

- In cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile si insurmontabile, cu cel mult 5 zile inainte de data examenului.

- Exclusiv pentru candidatii care au sustinut examenul de licenta in anul universitar 2016 si numai daca unitatile de invatamant absolvite de acestia nu au emis diplomele de licenta, se admite depunerea adeverintei de absolvire a examenului de licenta, eliberata de unitatea de invatamant, in locul diplomei de licenta prevazuta la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; in acest caz, nu se cere ca adeverinta de absolvire sa fie insotita de foaia matricola.

- Taxa de examen este de 1000 lei si se va achita in contul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucuresti cu mentiunea "Taxa examen primire in profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016", respectiv "Taxa examen primire in profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016".


Este interzisa perceperea de catre I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operatiuni care au legatura cu inscrierea candidatilor la examen sau cu sustinerea acestuia.

Descarcati fisierul aici  image

Descarcati fisierul aici  image

adaugat la 18.07.2016


 

Examen de admitere in profesie - sesiunea septembrie 2016 -

  U.N.B.R. – Consiliul Baroului Sibiu, anunta desfasurarea examenului de primire in profesie pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice, in data de 12 septembrie 2016, in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – Centrul Teritorial Brasov.

Candidatii care intentioneaza sa-si desfasoare activitatea dupa primirea in profesie in Baroul Sibiu, vor depune cererile de inscriere insotite de actele prevazute de Regulamentul-cadru in perioada 19 IULIE – 17 AUGUST 2016 intre orele 9 – 14, la secretariatul Baroului Sibiu, situat in mun. Sibiu , str. Rennes, nr. 4.
Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, Regulamentul-cadru privind organizarea examenului si tematica pentru examen sunt cele aprobate prin Hot. 96,97,98 din 04.06.2016 ale Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, publicate pe pagina de web a U.N.B.R. “www.unbr.ro” si a Baroului Sibiu “www.baroulsibiu.ro”.

Mentiune:
Certificatul privind starea de sanatate a candidatului va cuprinde adeverinta eliberata de medicul de familie privind starea fizica si o evaluare psihiatrica eliberata de:

Cabinetul de Psihiatrie dr. Voulgaropoulos Agata,
din Sibiu, Calea Dumbravii, nr. 17, sc. L, ap. 142,
cu program de luni – vineri orele 17 - 19
Tel. 0749318647 - entitate desemnata de Consiliul Baroului Sibiu.

Relatii suplimentare la secretariatul Baroului Sibiu: Telefon nr. 0269/ 211 669

Descarcati fisierul aici

adaugat la 21.06.2016


 

Examen de admitere in profesie - sesiunea septembrie 2016 -

 

Hotararea Consiliului nr.59/2016 - Principii si masuri privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat

Hotararea Consiliului nr.96/2016 - Regulament examen

Hotararea Consiliului nr.97/2016 - Organizare examen

Hotararea Consiliului nr.98/2016 - Regulament examen - republicare

Hotararea Consiliului nr.99/2016 - Repartizare taxa examen

adaugat la 15.06.2016


       Tabel privind rezultatul verificarii conditiilor de inscriere la examen

Examen de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2015

Examen de primire in profesia de avocat (exclusiv pentru dobandirea calitatii de avocat STAGIAR) sesiunea septembrie 2015

adaugat la 25.08.2015


 

DECIZIA NR. 13 DIN 03.07.2015

 

Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 13 din 03.07.2015 prin care se rectifica Anexele nr. 1 si 2 la REGULAMENTUL - CADRU privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – I.N.P.P.A.

Descarcati fisierul aici


 

EXAMEN DE ADMITERE IN PROFESIE, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

 

   Consiliul Baroului Sibiu, conform dispozitiilor Hotararii nr. 1116 din 05,06,2015 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, informeaza candidatii cu privire la inscrierea la examenul de primire in profesie, sesiunea SEPTEMBRIE 2015.

Anunt examen admitere septembrie 2015

1115-2015_Hotarare_Consiliu_UNBR-completare-regulament-EMAIL

1116-2015_Hotarare_Consiliu-organizare-Examen-2015-EMAIL

1117-2015_Hotarare_Regulament-examen-2015-republicare-EMAIL

 

HOTARAREA NR.9 din 22 august 2014

 

Descarcati fisierul aici


 

Examen de admitere in profesie, sesiunea septembrie 2014

 

Descarcati fisierul aici


Regulamentul examenului de primire in profesia de avocat

Regulamentul examenului de primire in profesia de avocat, adaptat in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R., in forma anexata prezentei Decizii.

 

Hotararea nr. 962 din 24 mai 2014 a Consiliului U.N.B.R.

  Publicam Hotararea nr. 962 din 24 mai 2014 a Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire in profesie, sesiunea septembrie 2014, impreuna cu Anexa cuprinzand tematica de examen

 

Hotararea nr. 961 din 27 martie 2014 a Consiliului U.N.B.R.

  Publicam Hotararea nr. 961 din 27 martie 2014 a Consiliului U.N.B.R. privind tematica disciplinelor „Drept penal” si „Drept procesual penal” pentru examenul de primire in profesia de avocat care va avea in vedere Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009) si Noul Cod de procedura penala (Legea nr. 135/2010) precum si legile de punere in aplicare ale acestora (doc | pdf)

 

HOTARAREA NR. 8

 

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
BAROUL SIBIU

 

HOTARAREA NR. 8
din 26 august 2013

 

Consiliul Baroului Sibiu
Intrunit in sedinta din 26 august 2013 , luand in discutie dispozitiile art.7 alin.(9) si alin. (10) din REGULAMENTUL–CADRU privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admiteare in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – I.N.P.P.A. (in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, avand la baza raportul intocmit de consilierul responsabil cu verificarea dosarelor candidatilor inscrisi la examenul de primire in profesia de avocat sesiunea septembrie 2013 :

H O T A R A S T E :

- Se constata indeplinirea conditiilor de primire in profesia de avocat prevazute de Legea nr.51/1995 si Statutul profesiei de avocat, in vederea dobandirii calitatii de avocat stagiar, de catre candidatii cuprinsi in Anexa 1 a prezentei hotarari.
- Se valideaza rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de primire in profesia de avocat prevazute de Legea nr.51/1995 si Statutul profesiei de avocat, in vederea dobandirii calitatii de avocat stagiar, de catre candidatii cuprinsi in Anexa 1 a prezentei hotarari.
- Se constata indeplinirea conditiilor de primire in profesia de avocat prevazute de Legea nr.51/1995 si Statutul profesiei de avocat, in vederea dobandirii calitatii de avocat definitiv, de catre candidatii cuprinsi in Anexa 2 a prezentei hotarari.
- Se valideaza rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de primire in profesia de avocat prevazute de Legea nr.51/1995 si Statutul profesiei de avocat, in vederea dobandirii calitatii de avocat definitiv, de catre candidatii cuprinsi in Anexa 2 a prezentei hotarari.
- Se afiseaza prezenta hotarare impreuna cu Anexele 1 si 2 la sediul Baroului precum si pe site-ul Baroului Sibiu .


Descarcati fisierul aici

Consiliul Baroului Sibiu,

D E C A N,
Av. Nicolae- Eugen Baier

adaugat la 26.08.2013


 

Examen de primire in profesia de avocat - sesiunea septembrie 2013

 

U.N.B.R. – Consiliul Baroului Sibiu, anunta desfasurarea examenului de primire in profesie pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice, in perioada perioada 16 septembrie 2013 - 27 septembrie 2013, in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – Centrul Teritorial Brasov.
 Candidatii care intentioneaza sa-si desfasoare activitatea dupa primirea in profesie in Baroul Sibiu, vor depune cererile de inscriere insotite de actele prevazute de Regulamentul-cadru (dosarul de inscriere) in perioada 01 - 21 august 2013 , intre orele 9 – 13, la sediul din Sibiu, str. Rennes, nr. 4.
 Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA (pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, aprobat prin Hotararea nr. 4 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., republicata conform art. III din Hotararea nr. 357/03.03.2012 a Consiliului U.N.B.R., modificat prin Hotararea. Nr. 693/28.03.2013 sunt publicate pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) sau a Baroului Sibiu (baroulsibiu.ro)

 Mentiune: Conform art. 7 din Regulamentul-Cadru privind desfasurarea examenului, certificatul privind starea de sanatate a candidatului va cuprinde adeverinta eliberata de medicul de familie privind starea fizica si o evaluare psihiatrica eliberata de Cabinetul Indiv. de Psihiatrie dr. Voulgaropoulos Agata din Sibiu, Calea Dumbravii nr. 17, sc. L, ap. 142 cu program de luni – vineri, orele 17 - 19, tel. 0749318647, institutie stabilita de Consiliul Baroului. Durata de valabilitate a certificatului este de 60 de zile de la data emiterii.

 Publicam forma actualizata - ce contine completarile aduse prin Hotararea nr. 693 din 28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R. - a Hotararii Consiliului U.N.B.R. nr. 4 din 08 iulie 2011, republicata, prin care a fost adoptat Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – I.N.P.P.A. (in vederea dobandirii titlului profesional de avocat definitiv) si de primire in profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice.

Hotararea nr.713/29.06.2013 a Consiliului UNBR pentru organizarea examenului de primire in profesia de avocat sesiunea septembrie 2013.
Hotararea nr.693/2013 a Consiliului UNBR pentru modificarea si completarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA (in vederea dobandirii titlului profesional de avocat definitiv) si de primire in profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, adoptat prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 4 din 08 iulie 2011

Hotararea nr.693/2013 a Consiliului UNBR
Hotararea nr.713/2013 a Consiliului UNBR
Hotararea nr.4/2011 a Consiliului UNBR
Hotararea nr.357/03.03.2012 a Consiliului UNBR

 

Mentiune: Inscrierile se fac la sediul Baroului Sibiu din strada Rennes , nr. 4 , in perioada 01 - 21.08.2013, intre orele 09 - 13 .
Conform art. 7 din Regulamentul-Cadru privind desfasurarea examenului, certificatul privind starea de sanatate a candidatului va cuprinde adeverinta eliberata de medicul de familie privind starea fizica si o evaluare psihiatrica eliberata de Cabinetul Indiv. de Psihiatrie dr. Voulgaropoulos Agata din Sibiu, Calea Dumbravii nr. 17, sc. L, ap. 142 cu program de luni – vineri, orele 17 - 19, tel. 0749318647, institutie stabilita de Consiliul Baroului. Durata de valabilitate a certificatului este de 60 de zile de la data emiterii.

 

 

adaugat la 04.07.2013

 


Descarcati fisierul aici

 

Rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de primire in profesia de avocat - octombrie 2012.

 

 
adaugat la 24.09.2012

COMUNICAT

 

Examen de primire in profesia de avocat - octombrie 2012

 

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania anunta organizarea examenului de primire in profesia de avocat (pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2012.

Examenul se va desfasurain perioada 08 octombrie 2012 - 19 octombrie 2012, conform urmatorului calendar:

- Luni, 08 octombrie 2012 - proba scrisa tip grila pentru candidatii care vor dobandi calitatea de avocat stagiar;

- Miercuri, 17 octombrie 2012 - proba scrisa la disciplinele: Drept civil si Drept procesual civil (doua teze distincte), pentru toti candidatii;

- Joi, 18 octombrie 2012 - proba scrisa la disciplina Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, pentru toti candidatii;

- Vineri, 19 octombrie 2012 - proba scrisa la disciplinele Drept penal si Drept procesual penal (doua teze distincte), pentru toti candidatii.


Examenul se va desfasura la I.N.P.P.A. central precum si la centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., conform urmatoarei arondari:

a)I.N.P.P.A. central (Bucuresti): Barourile Bucuresti, Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dambovita si Maramures;

b) Centrul teritorial Brasov: Barourile Brasov, Buzau, Covasna, Harghita, Mures, Prahova si Sibiu;

c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistrita-Nasaud, Cluj si Salaj;

d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Arges, Teleorman si Valcea;

e) Centrul teritorial Iasi: Barourile Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui;

f) Centrul teritorial Galati: Barourile Galati, Braila si Vrancea;

g) Centrul teritorial Timisoara: Barourile Arad, Bihor, Caras-Severin, Hunedoara, Satu-Mare si Timis.

Cererile de inscriere a candidatilor la examen, insotite de actele prevazute in regulamentul de examen aprobat prin Hotararea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., republicata conform art. III din Hotararea nr. 357/03.03.2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului – Cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA (pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, se vor depune in intervalul 03 septembrie 2012 - 12 septembrie 2012 la secretariatul baroului la care candidatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in cazul in care va fi declarat admis.

Regulamentul de examen, tematica si bibliografia sunt cele aprobate prin Hotararea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., republicata conform art. III din Hotararea nr. 357/03.03.2012 a Consiliului U.N.B.R. si sunt publicate pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro).

Taxa de inscriere la examen este de 800 lei si se va achita in contul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucuresti cu mentiunea „Taxa examen primire in profesie ca avocat stagiar, sesiunea octombrie 2012”, respectiv „Taxa examen primire in profesie ca avocat definitiv, sesiunea octombrie 2012”.

 

Mentiune: Conform art. 7 din Regulamentul-Cadru privind desfasurarea examenului, certificatul privind starea de sanatate a candidatului va cuprinde adeverinta eliberata de medicul de familie privind starea fizica si o evaluare psihiatrica eliberata de Cabinetul Indiv. de Psihiatrie dr. Voulgaropoulos Agata din Sibiu, Calea Dumbravii nr. 17, sc. L, ap. 142 cu program de luni – vineri, orele 17 - 19, tel. 0749318647, institutie stabilita de Consiliul Baroului. Durata de valabilitate a certificatului este de 60 de zile de la data emiterii.

 

 

adaugat la 09.08.2012

 


 

Examen definitivat sesiunea decembrie 2011

 
adaugat la 24.09.2011

 

1. Examenul de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice sesiunea octombrie 2011


2. Examenul de dobandire a calitatii de avocat stagiar sesiunea octombrie 2011

 

 
adaugat la 24.09.2011

 

  Examen de primire in profesia de avocat - sesiunea octombrie 2011

  Hotararea nr. 58/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire in profesie - Sesiunea Octombrie 2011

Hotararea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R. prin care a fost adoptat "REGULAMENTUL–CADRU privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – INPPA (in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice"

.

 
adaugat la 25.08.2011

 

 in atentia Domnului / Doamnei DECAN
 

Va rugam sa comunicati de urgenta la U.N.B.R. tabel nominal cu numele avocatilor stagiari care indeplinesc conditiile de participare la examenul de dobandire a titlului profesional de avocat definitiv - Sesiunea 23 - 27 martie 2011.
Mentionam ca in sedinta Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 28 - 29 ianuarie 2011 s-a constatat, in raport de comunicarile efectuate de catre barouri, ca examenul se va da la urmatoarele discipline: Statutul profesional al avocatului si exercitarea profesiei de avocat (exercitarea profesiei de avocat, disciplina, etica si deontologia profesionala, asigurarile sociale ale avocatilor, perfectionarea pregatirii profesionale a avocatilor); Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal, Dreptul familiei, Dreptul muncii si securitatii sociale, Drept comercial si dreptul societatilor comerciale (contracte comerciale; societati comerciale).
Sustinerea examenului a fost decisa in cadrul sedintei Consiliului U.N.B.R. din 11 decembrie 2010 si facuta publica prin postarea pe site-ul U.N.B.R. a Hotararii nr. 981/11 decembrie 2010 privind calendarul desfasurarii sedintelor Comisiei Permanente a U.N.B.R., ale Consiliului U.N.B.R. si a examenului de dobandire a titlului profesional de avocat definitiv in cursul semestrului I al anului 2011, cu respectarea Regulamentului - cadru aprobat prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr.268/22 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legislatia ce se va avea in vedere este cea in vigoare la data examenului, intrucat avocatii sunt obligati sa cunoasca reglementarile legale la zi.
Urmare intrarii in vigoare a Legii nr. 270/2010, sustinerea examenului se va face prin gruparea barourilor pe langa centrele teritoriale ale Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA care functioneaza in prezent.
Gruparea barourilor in vederea sustinerii examenului va fi decisa in sedinta Consiliului U.N.B.R. din data de 19 februarie 2011.
Decanii si consiliile barourilor sunt rugati sa aduca la cunostinta candidatilor din cadrul fiecarui barou, continutul prezentului anunt.

 

PREsEDINTE U. N. B. R.
av. dr. Gheorghe FLOREA

 
adaugat la 07.02.2011

 

 Tabel ACTUALIZAT al cererilor de primire in profesie cu scutire de examen.

 
adaugat la 07.01.2011

 

 Aprobarea cererilor pentru inscrierea la examenul de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv, sesiunea 24 februarie 2010

 
adaugat la 17.11.2010

 

 Aprobare cereri de inscriere la examenul de primire in profesie - sesiunea 10-14.11.2010 - Baroul Sibiu

 
adaugat la 08.11.2010

 

Cereri de primire in profesie - Baroul Bucuresti

Baroul / Nr si data inregistrarii cererii

Numele si prenumele solicitantului

Domiciliulstabil

Profesia juridica

Locurile de
munca ale
petentului in

ultimii 10 ani

9595/28.10.2010

Baranescu M. Cristina-Adriana

Sibiu, aleea Buia nr. 2 ap. 25

Grefier

  1. Judecatoria Sibiu

 

 
adaugat la 04.11.2010

 

UNIUNEA NAtIONALa A BAROURILOR DIN ROMANIA
BAROUL SIBIU

 H O T a R a R E A NR. 1
din 8 octombrie 2010

  Consiliul Baroului Sibiu, intrunit in sedinta de consiliu din 8 octombrie 2010,
A luat in discutie propunerile consilierilor privitoare la stabilirea unui grafic anual, cu date fixe, pentru analizarea si aprobarea cererilor formulate in baza art. 16 al. (2) din Legea nr. 51/1995, privind primirea in profesia de avocat cu scutire de examen.
Pentru ordonarea activitatii si pentru urmarirea dinamicii cresterii numarului de membrii ai baroului, cu unanumitate de voturi,


 H O T a R a s T E :

 Art. 1. Cererile de primire in profesie formulate in baza art. 16 al (2) din Legea 51/1995 vor fi solutionate, o singura data,in cadrul sedintei de consiliu din luna septembrie a anului in curs.
Art. 2. Cererile de primire in profesia de avocat cu scutire de examen se vor depuse spre inregistrare cu 60 de zile anterior lunii septembrie a anului in curs.
Art. 3. Dupa depunerea cererilor, cu cel mult 10 zile anterioare sedintei de consiliu aferente lunii septembrie a anului in curs, candidatii vor depune dovezile medicale, cazierul judiciar si actualizarea situatiei carnetului de munca.
Art. 4. Hotararea va fi facuta publica prin afisare la sediul baroului si pe site-ul Baroului Sibiu.


CONSILIUL BAROULUI SIBIU
D e c a n,
Av. Virgiliu Viorel Vulcan

 
adaugat la 25.10.2010

 

   Publicitate cereri de primire in profesie cu scutire de examen

 
adaugat la 29.09.2010

 

   1. inscrierile in Baroul Sibiu pentru sesiunea de examene din noiembrie 2010 se fac la sediul Baroului din Sibiu, str. Rennes, nr. 4, in perioada 24 septembrie – 15 octombrie 2010, intre orele 10-14.

   2. Certificatul privind starea de sanatate a candidatului va cuprinde adeverinta eliberata de medicul de familie privind starea fizica si evaluarea psihiatrica eliberata de institutia abilitata de Baroul Sibiu - Cabinetul Psihodrama dr. Svetlana Popovici, cu sediul in Sibiu, Bd. Vasile Milea, nr. 80, ap. 11, avand program in zilele de LUNI si MIRECURI intre orele 17-19, telefon 250503 , 0369-408215.

   3 . Cererile-tip pentru inscriere la examen, tematica de examen si bibliografia se regasesc in anexele la Decizia Consiliului nr. 268/2007 republicata.
 
adaugat la 22.09.2010

 
  Republicarea Deciziei Consiliului nr. 268/2007 de aprobare a Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si a examenului de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv – modificata si completata prin Hotarirea 844/2010.
 
adaugat la 22.09.2010

 
  Publicam Hotararea nr. 844 din 11 septembrie 2010 a Consiliului U.N.B.R. de modificare si completare a Deciziei Consiliului nr. 268 din 22 septembrie 2007 prin care a fost aprobat „REGULAMENTUL – CADRU privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si a examenului de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv”.
 
adaugat la 16.09.2010

 
  Publicam Hotararea nr. 843 din 11 septembrie 2010 a Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire in profesie incepand cu data de 10 noiembrie 2010.
 
adaugat la 16.09.2010

 
   Decizia nr. 98/2009 a Comisiei Permanente a UNBR vizand examenul de dobandire a titlului profesional de avocat definitiv - 4 noiembrie 2009
 
adaugat la 21.09.2009

 
   Decizia UNBR nr. 87/2009 privind organizarea examenului pentru primirea in profesie incepand cu data de 9 septembrie 2009
 
adaugat la 08.09.2009

 
   TABEL cu avocatii stagiari  inscrisi la examenul de dobandire a titlului profersional de avocat definitiv SESIUNEA APRILIE 2009
 
adaugat la 27.04.2009

 

   Textul integral al deciziei nr. 57/2009 a Comisiei permanente a UNBR vizand elemente de detaliu ale organizarii examenului de definitivat

 
adaugat la 14.04.2009

 

   Locul desfasurarii examenului de definitivat Alba Iulia

image

  
adaugat la 14.04.2009

 
   Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor privind susutinerea examenului pentru obtinerea titlului profesional de avocat definitiv - 2009
 
adaugat la 02.03.2009

 
   Rezultatele examenului de primire in profesia de avocat - sesiunea decembrie 2008, validate in sedinta de consiliu din 22 dec. 2008
 
adaugat la 11.02.2009